Postavte si krb z cihel: Průvodce krok za krokem pro útulný domov

Stavba Krbu Z Cihel

Výběr správného místa

Správné umístění vašeho nového krbu z cihel je klíčové pro jeho funkčnost i estetiku. Než se pustíte do stavby, zvažte několik důležitých faktorů. V první řadě myslete na bezpečnost. Krb potřebuje pevnou a nehořlavou podlahu, dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a správně postavený komín. Dále zvažte prostorové možnosti místnosti. Krb by neměl bránit pohybu ani blokovat průchod. Myslete také na to, odkud budete krb používat a jak bude začazený do interiéru. Ideální je umístění, které umožní nerušený výhled na plameny z pohodlí vašeho oblíbeného křesla. Nezapomeňte ani na praktické aspekty, jako je blízkost zdroje dřeva a snadný přístup pro čištění.

Plánování a projekt

Před samotnou stavbou krbu z cihel je nezbytné věnovat dostatek času důkladnému plánování a projektu. Správně navržený krb bude nejen estetickým prvkem vašeho interiéru, ale také zdrojem tepla a pohody. Prvním krokem je volba vhodného typu krbu. Existuje mnoho variant, od jednoduchých otevřených krbů až po sofistikované krbové vložky s teplovodním výměníkem. Při výběru zvažte velikost místnosti, styl interiéru a vaše tepelné potřeby. Dále je nutné určit přesné umístění krbu. Zohledněte vzdálenost od hořlavých materiálů, jako je dřevo nebo textil, a zajistěte dostatečný přívod vzduchu pro spalování.

Vlastnost Popis
Typ krbu (např. otevřený, s krbovou vložkou, s teplovodním výměníkem)
Velikost krbu (např. malý, střední, velký)
Tvar krbu (např. hranatý, rohový, obloukový)
Materiál (např. šamotové cihly, lícové cihly)
Cena (např. nízká, střední, vysoká)
Náročnost stavby (např. nízká, střední, vysoká)

Nezapomeňte na komín, který musí být dostatečně vysoký a dimenzovaný pro váš typ krbu. Pro detailní projekt krbu je vhodné obrátit se na zkušeného kamnáře nebo projektanta. Ten vám pomůže s výběrem materiálů, dimenzováním krbu a komína a vypracuje projektovou dokumentaci, která je nezbytná pro stavební povolení. Projekt by měl obsahovat všechny důležité detaily, jako jsou rozměry krbu, typ a množství použitých materiálů, schéma komína a detaily napojení na strop a střechu.

Nezbytné materiály

Pro stavbu vašeho vysněného krbu z cihel budete potřebovat následující materiály: Šamotové cihly pro stavbu topeniště, které odolávají vysokým teplotám. Pálené cihly pro stavbu vnějšího pláště krbu. Malta pro zdění šamotových cihel, která je teplotně odolná. Malta pro zdění pálených cihel. Beton pro základovou desku krbu. Hydroizolační fólie pro ochranu krbu před vlhkostí. Armovací síť pro vyztužení betonové desky a překladů. Komínové tvárnice pro stavbu komína. Komínová vložka z nerezové oceli pro odvod spalin. Izolační materiál pro tepelnou izolaci krbu, například minerální vata. Tmel na krby pro utěsnění spár a přechodů. Sádrokartonové desky pro případné obložení krbu. Omítka a barva na konečnou úpravu krbu. Kromě výše uvedených materiálů budete potřebovat také základní stavební nářadí, jako jsou: zednická lžíce, kladivo, vodováha, míchačka na beton, kolečko, štětec a další. Před nákupem materiálů si nezapomeňte spočítat potřebné množství dle vašeho projektu.

Příprava podkladu

Než se pustíte do samotného zdění krbu, je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost přípravě podkladu. Ten musí být pevný, stabilní a rovný, aby unesl váhu krbu a zároveň zajistil jeho dlouhou životnost. Prvním krokem je zkontrolovat nosnost stropu. Krb z cihel je poměrně těžká konstrukce, proto je vhodné poradit se se statikem, zda je strop dostatečně únosný. Pokud ne, bude nutné provést zesílení.

Dalším krokem je vytyčení půdorysu krbu na podlaze. Použijte k tomu zidnickou šňůru a vodováhu, abyste měli jistotu, že krb bude stát rovně. Následně se vrhněte na přípravu samotného podkladu. V závislosti na typu podlahy a nosnosti stropu máte několik možností. Pokud stavíte krb na betonové podlaze, postačí ji důkladně očistit a vyrovnat případné nerovnosti. V případě dřevěné podlahy je nutné vytvořit samostatný betonový základ. Jeho tloušťka by měla být minimálně 15 cm a měl by být vyztužený ocelovou sítí.

Po vytvrdnutí betonu je vhodné položit hydroizolační vrstvu, která ochrání krb před vlhkostí. Na hydroizolaci pak přijde tepelná izolace, která zabrání úniku tepla do podlahy. Tepelná izolace by měla být z nehořlavého materiálu, jako je například minerální vlna. Poslední vrstvou před samotným zděním krbu je betonová mazanina. Ta by měla být dokonale rovná, aby na ní cihly dobře seděly.

Stavba základů krbu

Stavba základů je naprosto klíčová pro stabilitu a bezpečnost celého krbu. Nepodceňujte ji, jinak se vám může stát, že se krb bude propadat, praskat, a v nejhorším případě i zřítí. Základy krbu musí být dostatečně rozměrné a únosné, aby bez problémů unesly jeho váhu. Hloubka a šířka základů se odvíjí od typu zeminy, velikosti a hmotnosti krbu. Obecně platí, že by základy měly sahat minimálně 80 cm pod úroveň zeminy a být o 15-20 cm širší než plánovaná základna krbu. Pro založení základů se nejčastěji používá beton C16/20. Nezapomeňte na hydroizolaci, která ochrání základy před vlhkostí. Na dno výkopu položte geotextilii a na ni vrstvu štěrku. Na štěrk přijde betonová deska, do které se kotví ocelové pruty pro armování. Po zatvrdnutí betonu můžete začít s budováním vlastního krbu z cihel.

Stavba krbové obestavky

Stavba krbové obestavky je kreativní fází, kde se snoubí funkčnost s estetikou. Po zhotovení funkční krbové vložky a jejího bezpečného připojení na komín přichází na řadu obestavba. Ta má za úkol nejen skrýt technické prvky, ale také dotvořit celkový vzhled krbu a sladit ho s interiérem. Materiálem pro krbovou obestavbu může být sádrokarton, kámen, ale nejčastěji se používají cihly. Cihly pro obestavbu krbu musí být odolné vůči vysokým teplotám a zároveň musí ladit s designem interiéru. Oblíbené jsou lícové cihly, které se vyznačují rozmanitostí barev a textur. Před samotným zděním obestavby je nutné zvolit vhodný typ malty. Pro krbové obestavby se používají speciální žáruvzdorné malty, které odolávají vysokým teplotám a zabraňují vzniku prasklin. Zdění obestavby vyžaduje preciznost a zkušenosti. Je důležité dbát na rovnoměrné rozložení malty a dodržování pravého úhlu. Pro dosažení dokonalého vzhledu je vhodné použít spárovací hmotu, která sjednotí vzhled spár mezi cihlami. Po dokončení zdění je nutné nechat obestavbu dostatečně vyschnout. Doba schnutí se liší v závislosti na použitém materiálu a vlhkosti prostředí. Po vyschnutí obestavby je možné přistoupit k finální povrchové úpravě. Oblíbené jsou omítky, barvy, obklady z kamene nebo dřeva.

Stavba krbu z cihel není jen o skládání cihel na sebe. Je to umění, které vyžaduje znalost materiálů, trpělivost a cit pro detail. Teplo z krbu postaveného vlastníma rukama pak zahřeje nejen tělo, ale i duši.

Radomír Kovář

Osazení krbové vložky

Osazení krbové vložky je klíčovým krokem při stavbě krbu z cihel. Před samotným osazením je nezbytné mít hotovou stabilní základovou desku a první řady krbové obestavby z žáruvzdorných cihel. Nezapomeňte na dodržení předepsaných odstupů od hořlavých materiálů. Prostor mezi krbovou vložkou a obestavbou se vyplňuje izolační vatou, která zabraňuje přehřívání a vzniku požáru. Samotné usazení vložky vyžaduje preciznost a použití vodováhy pro zajištění dokonalé roviny. Pro propojení krbové vložky s komínem se používá kouřovod, který se musí utěsnit žáruvzdorným tmelem. Po osazení vložky a napojení na komín se pokračuje ve zdění krbové obestavby dle zvoleného designu. Nezapomeňte na montáž krbové římsy a případně dalších prvků, jako jsou dvířka pro přívod externího vzduchu. Po dokončení stavby je nutné nechat krb řádně vyschnout a provést zkušební topení za přítomnosti kominíka.

Připojení na komín

Připojení krbu na komín je kritickým krokem při stavbě krbu z cihel a vyžaduje preciznost a znalost věci. Před samotným připojením je nutné zkontrolovat tah komína a jeho celkový stav. Nedostatečný tah nebo zanesený komín může vést k špatnému odvodu spalin a v krajním případě i k požáru. Pro připojení krbu na komín se obvykle používá kouřovod z ocelového plechu o tloušťce minimálně 2 mm. Kouřovod by měl být co nejkratší a s minimálním počtem ohybů, aby se minimalizovaly ztráty tahu. Spoje mezi jednotlivými díly kouřovodu se utěsňují žáruvzdorným tmelem, který odolává vysokým teplotám. Důležité je také zajistit dostatečnou izolaci kouřovodu, aby se zabránilo přehřívání okolních konstrukcí. Po připojení krbu na komín je nutné provést zkušební provoz a zkontrolovat těsnost všech spojů. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, je nutné je ihned odstranit. Správné připojení krbu na komín je zásadní pro bezpečný a efektivní provoz krbu.

Dokončovací práce

Po dokončení hrubé stavby krbu z cihel přichází na řadu dokončovací práce, které dodají krbu jeho finální vzhled a funkčnost. Prvním krokem je omítnutí krbu žáruvzdornou maltou. Malta se nanáší v tenké vrstvě a uhlazuje se do hladka. Po zaschnutí malty se krb natře žáruvzdorným nátěrem, který ho ochrání před vysokými teplotami. Dalším krokem je osazení krbové vložky. Krbová vložka se osadí do připraveného otvoru v krbu a utěsní se žáruvzdorným silikonem. Po osazení krbové vložky se krb obloží krbovou římsou. Krbová římsa se vyrábí z různých materiálů, jako je kámen, dřevo nebo kov. Posledním krokem je instalace krbového příslušenství, jako jsou krbové nářadí, košík na dřevo nebo krbová mřížka.

Při dokončovacích pracích je důležité dbát na preciznost a pečlivost. Každý detail je důležitý pro celkový vzhled a funkčnost krbu. Pokud si na dokončovací práce netroufáte sami, je vhodné svěřit je do rukou zkušeného kamnáře.

Bezpečnostní prvky

Při stavbě krbu z cihel je bezpečnost na prvním místě. Vždy mějte na paměti, že pracujete s ohněm a je nutné dodržovat základní pravidla. Před zahájením prací si prostudujte stavební předpisy a normy pro stavbu krbů a topení. Zajistěte si dostatek prostoru kolem krbu a nezapomeňte na dostatečnou vzdálenost od hořlavých materiálů. Minimální vzdálenost od stěn a nábytku by měla být alespoň 80 cm. Důležitá je také izolace stěn a stropu v blízkosti krbu. Použijte nehořlavé materiály jako je sádrokarton s protipožární úpravou nebo minerální vlna. Pro odvod spalin je nezbytný kvalitní komín z odolného materiálu, ideálně z šamotových cihel. Komín musí být dostatečně vysoký a správně izolovaný, aby nedocházelo ke kondenzaci spalin a ztrátám tepla. Pravidelná kontrola a čištění komína je zásadní pro bezproblémový a bezpečný provoz krbu. Nezapomeňte na dostatečnou ventilaci v místnosti s krbem, aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro hoření. Nikdy nenechávejte oheň v krbu bez dozoru a mějte vždy po ruce hasicí přístroj.

Údržba a čištění

Krbová vložka i komín vyžadují pravidelnou údržbu a čištění, aby fungovaly efektivně a bezpečně. Zanícený komín představuje vážné riziko požáru a otravy oxidem uhelnatým. Frekvence čištění závisí na četnosti používání krbu, typu dřeva a dalších faktorech. Obecně se doporučuje nechat komín zkontrolovat a vyčistit odborníkem alespoň jednou ročně. Vlastní údržba zahrnuje pravidelné odstraňování popela z topeniště a kontrolu těsnění dvířek krbu. Pro čištění skla krbu existují speciální čisticí prostředky, které účinně odstraňují saze a špínu. Při čištění krbu a komína je důležité dbát na bezpečnost a používat vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle. Vždy se ujistěte, že je krb před čištěním vychladlý.

Inspirace a tipy

Při stavbě krbu z cihel se fantazii meze nekladou. Můžete se inspirovat tradičními rustikálními krby s mohutným dřevěným trámem, moderními minimalistickými krby s čistými liniemi, nebo krby s obloukovým portálem pro nádech elegance. Prohlédněte si fotografie hotových krbů, navštivte stavebniny a nechte se inspirovat různými styly a materiály. Nebojte se kombinovat různé druhy cihel, kamenů a dřevěných prvků pro originální vzhled.

Před samotnou stavbou si důkladně promyslete umístění krbu. Zvažte prostorové možnosti místnosti, umístění komína a dostupnost paliva. Pro menší prostory se hodí rohové krby, které šetří místo. Do větších místností se naopak hodí krby umístěné u zdi nebo volně stojící krby, které se stanou dominantou interiéru. Nezapomeňte na dostatečný prostor pro posezení a relaxaci u hořícího krbu.

Při výběru materiálů dbejte na jejich kvalitu a odolnost. Pro stavbu krbu se nejčastěji používají šamotové cihly, které odolávají vysokým teplotám. Pro obestavbu krbu můžete použít lícové cihly, kámen, mramor nebo dřevo. Důležitý je také výběr vhodné krbové vložky, která ovlivní výkon a účinnost krbu. Nezapomeňte na bezpečnostní prvky, jako je krbová mřížka a ochrana před vypálením podlahy.

Publikováno: 24. 06. 2024

Kategorie: bydlení

Autor: LukasJursa

Tagy: stavba krbu z cihel | jak postavit krb z cihel