Pozná se revma z krve? Co prozradí krevní testy

Pozná Se Revma Z Krve

Revmatismus: Diagnóza z krve?

Mnoha lidem vrtá hlavou, jestli se dá revmatismus poznat z krve. Odpověď není úplně jednoduchá. Revmatismus, přesněji řečeno revmatoidní artritida, je zákeřná nemoc. Projevuje se bolestí a ztuhlostí kloubů, únavou a dalšími nepříjemnými symptomy. Bohužel neexistuje jeden jediný krevní test, který by s jistotou určil diagnózu.

Co ale lékaři z krve zjistit můžou, jsou určité protilátky. Ty se u pacientů s revmatoidní artritidou často vyskytují. Mezi nejznámější patří revmatoidní faktor (RF) a anti-CCP protilátky. Pokud jsou tyto protilátky v krvi přítomny ve zvýšené míře, může to napovídat, že se jedná o revmatoidní artritidu.

Je ale důležité si uvědomit, že přítomnost protilátek sama o sobě diagnózu nepotvrzuje. Můžou se vyskytovat i u jiných onemocnění a naopak, někteří pacienti s revmatoidní artritidou je v krvi vůbec nemají. Proto je pro stanovení diagnózy potřeba zohlednit i další faktory, jako jsou klinické příznaky, rodinná anamnéza a zobrazovací metody, jako je rentgen nebo magnetická rezonance. Krevní testy jsou tedy jen jedním z dílků skládačky, která lékařům pomáhá odhalit tuto komplexní nemoc.

Co je revmatismus?

Revmatismus je zastaralý a nepřesný termín, který se dříve používal pro označení různých onemocnění pohybového aparátu, zejména kloubů, svalů a šlach. V dnešní době se spíše setkáte s označením „revmatoidní artritida“ nebo „revmatická onemocnění“. Tato onemocnění jsou charakterizována zánětem, bolestí, ztuhlostí a omezením pohybu.

I když se revmatoidní artritida nepoznává přímo z krve, krevní testy hrají důležitou roli v diagnostice a sledování aktivity onemocnění. Lékař vám může odebrat krev, aby zjistil přítomnost určitých protilátek, jako je revmatoidní faktor (RF) a anti-CCP protilátky. Tyto protilátky se vyskytují u většiny pacientů s revmatoidní artritidou, ale mohou se objevit i u jiných onemocnění.

Kromě protilátek se z krve stanovují i další parametry zánětu, jako je sedimentace erytrocytů (FW) a C-reaktivní protein (CRP). Tyto ukazatele jsou zvýšené při zánětu v těle, a proto mohou napovědět o aktivitě revmatoidní artritidy. Je důležité si uvědomit, že krevní testy samy o sobě nestačí k definitivní diagnóze revmatoidní artritidy. Lékař zohlední i vaše příznaky, fyzikální vyšetření a zobrazovací metody, jako je rentgen nebo magnetická rezonance.

Příznaky a projevy

Revmatoidní artritida, často nazývaná jen revma, je autoimunitní onemocnění, které postihuje klouby. To znamená, že imunitní systém, který nás normálně chrání před infekcemi, napadá omylem vlastní tkáně, v tomto případě klouby. Bohužel, revma se nedá z krve poznat s absolutní jistotou. Neexistuje žádný specifický krevní test, který by ji jednoznačně potvrdil.

pozná se revma z krve

Přesto hrají krevní testy v diagnostice revmatismu důležitou roli. Lékaři je používají k tomu, aby:

 • vyloučili jiná onemocnění s podobnými příznaky
 • zjistili, jak moc je onemocnění aktivní
 • sledovali, jak pacient reaguje na léčbu

Jedním z testů, které se provádějí, je test na revmatoidní faktor (RF). RF je protilátka, která se nachází v krvi pacientů s revmatoidní artritidou. Není to však pravidlem, někteří pacienti s revmatem RF v krvi nemají.

Dalším důležitým testem je test na anti-CCP protilátky. Tyto protilátky jsou specifičtější pro revmatoidní artritidu než RF a jejich přítomnost v krvi může znamenat závažnější průběh onemocnění.

Kromě těchto testů se provádí i další vyšetření krve, například sedimentace (FW) a C-reaktivní protein (CRP). Tyto testy ukazují na přítomnost zánětu v těle.

Je důležité si uvědomit, že krevní testy jsou jen jedním z dílků skládačky při diagnostice revmatismu. Lékař bere v úvahu i další faktory, jako jsou:

 • příznaky pacienta
 • délka trvání potíží
 • fyzikální vyšetření
 • rentgenové snímky kloubů

Pokud máte podezření na revmatoidní artritidu, je důležité navštívit lékaře. Čím dříve je diagnóza stanovena a léčba zahájena, tím větší je šance na zpomalení průběhu onemocnění a udržení co nejlepší kvality života.

Krevní testy a revmatismus

Revmatismus je komplexní onemocnění a bohužel neexistuje jediný krevní test, který by ho s jistotou potvrdil. Nicméně krevní testy hrají v diagnostice revmatismu důležitou roli. Pomáhají lékařům získat cenné informace o zánětlivých procesech v těle a vyloučit jiná onemocnění s podobnými příznaky.

Mezi základní testy patří sedimentace (FW) a C-reaktivní protein (CRP), které indikují přítomnost zánětu v těle. Zvýšené hodnoty FW a CRP samy o sobě revmatismus nepotvrzují, ale mohou lékaře nasměrovat k dalšímu vyšetření.

Pro revmatoidní artritidu, jeden z typů revmatismu, je specifický test na revmatoidní faktor (RF). Jeho přítomnost v krvi může indikovat toto onemocnění, ale ne u všech pacientů s revmatoidní artritidou je RF pozitivní.

Dalším důležitým markerem je anti-CCP (protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu). Test na anti-CCP je specifičtější pro revmatoidní artritidu než RF a jeho pozitivita často poukazuje na agresivnější průběh onemocnění.

pozná se revma z krve

Kromě těchto testů existuje řada dalších vyšetření, které lékař může provést na základě vašich specifických příznaků a anamnézy. Je důležité si uvědomit, že krevní testy jsou pouze jedním z nástrojů v diagnostice revmatismu a vždy je nutné je interpretovat v kontextu celkového klinického obrazu.

Revmatoidní faktor (RF)

Revmatoidní faktor (RF) je protilátka, která se vyskytuje v krvi některých lidí s revmatoidní artritidou. Není to však specifický marker pro revma a může se vyskytovat i u jiných onemocnění nebo u zdravých jedinců. Přítomnost RF v krvi může naznačovat zánětlivý proces v těle. Vyšetření RF se provádí z krve a používá se jako doplňující informace při diagnostice revmatismu. Samotný pozitivní nález RF nestačí k definitivní diagnóze. Pro stanovení diagnózy revmatismu je nutné zhodnotit i další faktory, jako jsou klinické příznaky, výsledky zobrazovacích metod a další laboratorní testy. Pokud je RF v krvi přítomen ve vysoké koncentraci, může to svědčit pro agresivnější průběh onemocnění. Vyšetření RF se také používá k monitorování aktivity onemocnění a účinnosti léčby. Je důležité si uvědomit, že RF je pouze jedním z mnoha faktorů, které je třeba vzít v úvahu při diagnostice a léčbě revmatismu.

Krev nám o revmatismu může mnoho prozradit. Specifické markery v krevním obraze nám pomáhají nejen s diagnostikou, ale i s určením typu a aktivity onemocnění.

Eliška Nováková

Anti-CCP protilátky

Protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti-CCP) jsou specifické protilátky, které se nacházejí v krvi pacientů s revmatoidní artritidou. Jejich přítomnost v krvi může naznačovat revmatoidní artritidu a pomáhá při diagnostice tohoto onemocnění. Anti-CCP protilátky se vyskytují u přibližně 70–80 % pacientů s revmatoidní artritidou a jejich přítomnost je spojena s agresivnějším průběhem onemocnění.

Vyšetření Popis Přesnost diagnostiky revmatismu
Revmatoidní faktor (RF) Protilátka přítomná u cca 70 % pacientů s revmatoidní artritidou Střední - Může být pozitivní i u jiných onemocnění
Anti-CCP protilátky Specifičtější protilátky pro revmatoidní artritidu Vysoká - Pozitivní výsledek silně naznačuje RA
CRP a sedimentace Nespecifické markery zánětu Nízká - Mohou být zvýšené i u jiných zánětlivých stavů

Vyšetření krve na anti-CCP protilátky je důležitou součástí diagnostiky revmatoidní artritidy. V kombinaci s dalšími faktory, jako jsou klinické příznaky, fyzikální vyšetření a další krevní testy, může lékař stanovit diagnózu a zahájit včasnou léčbu. Včasná diagnostika a léčba revmatoidní artritidy je zásadní pro zpomalení progrese onemocnění a prevenci nevratného poškození kloubů.

pozná se revma z krve

CRP a sedimentace

CRP (C-reaktivní protein) a sedimentace erytrocytů jsou dva běžné krevní testy, které lékaři používají k detekci zánětu v těle. Zvýšené hodnoty CRP a sedimentace mohou naznačovat revmatické onemocnění, ale samy o sobě nestačí k definitivní diagnóze. Zánět je přirozenou reakcí těla na infekci nebo poškození tkáně a jak CRP, tak sedimentace se zvyšují v přítomnosti zánětu.

U revmatoidní artritidy a dalších revmatických onemocnění imunitní systém napadá vlastní tkáně těla, což vede k zánětu kloubů a dalších orgánů. To je důvod, proč jsou testy CRP a sedimentace užitečnými nástroji při diagnostice revmatismu. Je však důležité si uvědomit, že zvýšené hodnoty CRP a sedimentace se mohou vyskytovat i u jiných stavů, jako jsou infekce, zánětlivá onemocnění střev nebo dokonce stres.

Proto je pro diagnostiku revmatismu nezbytné kombinovat výsledky krevních testů s dalšími faktory, jako jsou příznaky pacienta, fyzikální vyšetření a zobrazovací metody. Lékař zváží všechny dostupné informace, aby určil nejpravděpodobnější příčinu vašich příznaků a stanovil vhodný léčebný plán.

Další krevní markery

Kromě revmatoidního faktoru a anti-CCP protilátek existuje několik dalších markerů zánětu v krvi, které mohou lékaři pomoci při diagnostice a sledování aktivity revmatoidní artritidy. Tyto markery samy o sobě nejsou specifické pro revma a mohou být zvýšené i u jiných zánětlivých onemocnění. Mezi ně patří sedimentace erytrocytů, často označovaná jako sedimentace, a C-reaktivní protein, zkráceně CRP. Zvýšené hodnoty sedimentace a CRP naznačují přítomnost zánětu v těle, ale neříkají nám, kde se zánět nachází, ani co ho způsobuje. Dalšími markery, které se někdy sledují, jsou antinukleární protilátky (ANA) a protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti-CCP). Je důležité si uvědomit, že žádný z těchto krevních markerů není pro diagnostiku revmatoidní artritidy sám o sobě dostačující. Diagnóza je stanovena na základě kombinace klinických příznaků, fyzikálního vyšetření a výsledků laboratorních testů.

Význam krevních testů

Krevní testy hrají klíčovou roli v diagnostice revmatoidní artritidy a dalších revmatických onemocnění. I když neexistuje jeden specifický test, který by potvrdil diagnózu, kombinace výsledků může lékařům poskytnout cenné informace.

pozná se revma z krve

Mezi běžné krevní testy patří:

Revmatoidní faktor (RF): protilátka přítomná u 70-80 % pacientů s revmatoidní artritidou.

Anti-CCP protilátky: specifičtější než RF a často se vyskytují v raných fázích onemocnění.

Sedimentation rate (ESR) a C-reaktivní protein (CRP): ukazatele zánětu v těle.

Kompletní krevní obraz: může odhalit anémii, která je častá u revmatoidní artritidy.

Je důležité si uvědomit, že pozitivní výsledky krevních testů ne vždy znamenají revmatoidní artritidu. Mnoho faktorů může ovlivnit výsledky testů, včetně jiných zdravotních stavů. Proto je nezbytné konzultovat výsledky s lékařem, který zváží všechny příznaky, anamnézu a fyzikální vyšetření. Včasná diagnostika a léčba revmatoidní artritidy je zásadní pro zvládnutí symptomů, zpomalení progrese onemocnění a zlepšení kvality života.

Omezení krevních testů

Krevní testy jsou sice užitečným nástrojem při diagnostice revmatoidní artritidy, ale samy o sobě nestačí k definitivní diagnóze. Existuje několik důvodů, proč výsledky krevních testů nemusí být vždy jednoznačné.

Nespecifičnost markerů zánětu je jedním z nich. Hladiny CRP a sedimentace mohou být zvýšené i při jiných stavech, jako jsou infekce, záněty jiného původu nebo i stres. Pozitivní revmatoidní faktor se také může vyskytovat u zdravých jedinců, zejména u starších osob. Navíc ne u všech pacientů s revmatoidní artritidou se revmatoidní faktor v krvi objeví.

Je důležité si uvědomit, že krevní testy jsou pouze jedním z dílků skládačky při diagnostice revmatoidní artritidy. Lékař zohlední i další faktory, jako jsou klinické příznaky, fyzikální vyšetření a zobrazovací metody, jako je rentgen nebo magnetická rezonance.

Včasná a přesná diagnóza je pro pacienty s revmatoidní artritidou zásadní. Umožňuje zahájit léčbu včas a zmírnit tak bolest, ztuhlost a zánět kloubů.

Návštěva lékaře s podezřením na revma je prvním krokem k diagnostice a léčbě. Diagnóza revmatismu není vždy jednoduchá a nelze ji stanovit pouze z krevních testů. Lékař se vás zeptá na vaše potíže, anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Krevní testy, které mohou být nápomocné v diagnostice, zahrnují sedimentaci (FW), C-reaktivní protein (CRP), revmatoidní faktor (RF) a protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti-CCP). Zvýšené hodnoty těchto markerů mohou indikovat zánět v těle, ale ne vždy znamenají revmatoidní artritidu. K potvrzení diagnózy a vyloučení jiných onemocnění může lékař doporučit další vyšetření, jako jsou rentgenové snímky, ultrazvuk nebo magnetická rezonance. Je důležité si uvědomit, že krevní testy jsou pouze jedním z nástrojů k diagnostice revmatismu a samy o sobě nestačí k definitivnímu závěru. Včasná diagnostika a léčba revmatismu je zásadní pro zvládnutí příznaků, zpomalení progrese onemocnění a zlepšení kvality života.

pozná se revma z krve

Komplexní diagnostika

Revma, neboli revmatoidní artritida, je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje klouby. Bohužel, neexistuje jeden specifický krevní test, který by revma s jistotou potvrdil. Diagnostika revmatismu je komplexní proces, který zahrnuje kombinaci anamnézy, fyzikálního vyšetření a laboratorních testů.

Z krevních testů se nejčastěji provádí:

Revmatoidní faktor (RF): protilátky, které se vyskytují u 70-80 % pacientů s revmatoidní artritidou.

Anti-CCP protilátky: specifičtější marker revmatoidní artritidy než RF.

CRP a sedimentace: ukazatelé zánětu v těle.

Je důležité si uvědomit, že pozitivní výsledky těchto testů nemusí nutně znamenat revma. Mohou se vyskytovat i u jiných onemocnění. Naopak, negativní výsledky revma zcela nevylučují.

Kromě krevních testů může lékař provést i další vyšetření, jako je rentgen kloubů, ultrazvuk nebo magnetická rezonance. Tato vyšetření pomáhají zhodnotit rozsah postižení kloubů a vyloučit jiná onemocnění.

Včasná diagnostika a léčba revmatismu je klíčová pro zpomalení progrese onemocnění a zachování hybnosti kloubů. Pokud máte podezření na revma, neváhejte se obrátit na svého lékaře.

Léčba a management revmatismu

Revmatismus, komplexní autoimunitní onemocnění postihující klouby, vyžaduje komplexní přístup k léčbě a managementu. Ačkoliv neexistuje žádný krevní test, který by sám o sobě diagnostikoval revmatismus, krevní testy hrají klíčovou roli v diagnostickém procesu a pomáhají lékařům zhodnotit rozsah zánětu v těle a vyloučit jiná onemocnění s podobnými příznaky.

Zvýšené hodnoty zánětlivých markerů, jako je sedimentace erytrocytů (FW) a C-reaktivní protein (CRP), mohou naznačovat přítomnost zánětu v těle, ale nepotvrzují diagnózu revmatismu. Dále se provádí test na revmatoidní faktor (RF) a protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti-CCP), které jsou specifické pro revmatoidní artritidu, nejběžnější formu revmatismu.

Léčba revmatismu se zaměřuje na zmírnění bolesti, ztuhlosti a otoků kloubů, zpomalení progrese onemocnění a zlepšení kvality života pacienta. Léčebný plán se liší v závislosti na typu a závažnosti onemocnění, věku pacienta a celkovém zdravotním stavu. Mezi běžné metody léčby patří:

pozná se revma z krve
 • Farmakoterapie: Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) pomáhají tlumit bolest a zánět. Pokud NSAID nepostačují, lékař může předepsat kortikosteroidy k potlačení imunitního systému a snížení zánětu. Dále se používají tzv. disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs), které zamezují poškození kloubů.
 • Fyzioterapie: Pravidelné cvičení a rehabilitace pomáhají udržovat pohyblivost kloubů, posilují svaly a zlepšují koordinaci.
 • Ergoterapie: Zaměřuje se na zvládání každodenních činností a úpravu pracovního prostředí s ohledem na omezení pacienta.
 • Chirurgická léčba: V pokročilých stádiích onemocnění, kdy došlo k nevratnému poškození kloubů, může být nutná chirurgická náhrada kloubu.

Důležitou součástí managementu revmatismu je i edukace pacienta o jeho onemocnění a možnostech léčby. Aktivní přístup pacienta, dodržování léčebného plánu a spolupráce s lékařem jsou klíčové pro udržení co nejlepší kvality života s revmatismem.

Život s revmatismem

Revmatoidní artritida, běžně nazývaná revmatismus, je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje klouby. Imunitní systém, který nás normálně chrání před infekcemi, napadá vlastní tkáně, v tomto případě výstelku kloubů. To vede k zánětu, bolesti, ztuhlosti a otoku kloubů. Včasná diagnóza revmatoidní artritidy je klíčová pro zvládnutí nemoci a prevenci nevratného poškození kloubů. Jedním z důležitých nástrojů pro diagnostiku je krevní test. Krevní testy na revmatoidní artritidu se zaměřují na přítomnost specifických protilátek, které se vyskytují u pacientů s tímto onemocněním. Mezi tyto protilátky patří revmatoidní faktor (RF) a anti-CCP protilátky. Zatímco RF se může vyskytovat i u jiných onemocnění, anti-CCP protilátky jsou specifičtější pro revmatoidní artritidu. Krevní testy samy o sobě nestačí k definitivní diagnóze, ale poskytují důležité informace, které lékaři pomáhají v kombinaci s klinickým vyšetřením a zobrazovacími metodami, jako je rentgen, stanovit diagnózu. Život s revmatoidní artritidou může být náročný, ale s včasnou diagnózou a správnou léčbou mohou pacienti žít plnohodnotný a aktivní život. Léčba se obvykle zaměřuje na zmírnění bolesti, zánětu a zpomalení progrese onemocnění. K dispozici jsou léky, fyzioterapie a v některých případech i chirurgický zákrok.

Důležitost včasné diagnózy

Včasná diagnóza revmatoidní artritidy je klíčová pro efektivní zvládnutí nemoci a prevenci nevratného poškození kloubů. Bohužel, neexistuje jeden specifický krevní test, který by revma s jistotou potvrdil. Diagnostika je komplexní proces, který zahrnuje kombinaci klinického vyšetření, hodnocení symptomů, rentgenového snímkování a laboratorních testů. Krevní testy hrají v tomto procesu důležitou roli, protože mohou odhalit zánětlivé markery a protilátky typické pro revmatoidní artritidu.

pozná se revma z krve

Mezi tyto markery patří například C-reaktivní protein (CRP) a sedimentace erytrocytů (FW). Zvýšené hodnoty těchto markerů signalizují přítomnost zánětu v těle, ale neříkají nám, zda je zánět způsoben revmatoidní artritidou nebo jiným onemocněním. Specifičtějšími testy jsou pak testy na revmatoidní faktor (RF) a anti-CCP protilátky. Pozitivní nález těchto protilátek zvyšuje pravděpodobnost diagnózy revmatoidní artritidy, ale ani tyto testy nejsou stoprocentní.

Je důležité si uvědomit, že včasná diagnóza a zahájení léčby může výrazně ovlivnit průběh nemoci a kvalitu života pacienta. Pokud máte podezření na revmatoidní artritidu, neváhejte se obrátit na svého lékaře.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: LukasJursa

Tagy: pozná se revma z krve | informace o diagnostice revmatismu z krve