popis emoji

Emoji Srdíčko Z Rukou

️ Emoji srdíčko z rukou: Co znamená a jak ho používat?

Unicode a standardy Unicode je standard pro kódování znaků, který umožňuje reprezentaci textu v jakémkoli jazyce na světě. Každý znak, písmeno, číslice nebo symbol, má v Unicode přiřazen unikátní číselný kód. To umožňuje bezproblémové zobrazování a zpracování textu v různých operačních systémech,...