Teplo domova bez starostí? Zvládněte odvzdušnění radiátorů raz dva!

Proč odvzdušňovat radiátory?

Odvzdušňování radiátorů je důležitá součást údržby topného systému, která zajišťuje jeho efektivní a bezproblémový chod. Vzduch, který se hromadí v radiátorech, působí jako izolant a brání tak správné cirkulaci teplé vody. To má za následek nerovnoměrné zahřívání, kdy je radiátor studený v horní části a teplý v dolní části. Dochází tak k plýtvání energií, protože kotel musí pracovat na vyšší výkon, aby dosáhl požadované teploty v místnosti. Pravidelné odvzdušňování radiátorů tento problém řeší a přináší řadu výhod. Zlepšuje se cirkulace teplé vody v systému, což vede k rovnoměrnému a efektivnímu vytápění. Snižuje se spotřeba energie a tím i náklady na topení. Prodlužuje se životnost topného systému, jelikož nedochází k jeho přetěžování. Zvyšuje se komfort bydlení díky stabilní teplotě v místnosti. Proces odvzdušnění radiátorů je poměrně jednoduchý a zvládne ho každý svépomocí.

Kdy je čas na odvzdušnění?

Znáte ten zvuk? Jemné bublání v radiátorech, studená místa navzdory puštěnému topení a celkově nerovnoměrný ohřev místnosti. To všechno jsou signály, že vaše radiátory volají po odvzdušnění. Vzduch, který se v nich nahromadil, brání správné cirkulaci teplé vody a snižuje tak účinnost celého topného systému.

Kdy je tedy ten správný čas popadnout odvzdušňovací klíč? Ideálně před začátkem topné sezóny. Preventivní odvzdušnění zajistí, že vaše topení bude hned od začátku fungovat na plný výkon. Pokud jste to nestihli, nezoufejte. Odvzdušnit můžete kdykoliv během topné sezóny, jakmile zaznamenáte výše zmíněné příznaky. Nečekejte ale příliš dlouho. Čím více vzduchu se v radiátorech nahromadí, tím hůře se vám bude odvzdušňovat a tím více energie se bude zbytečně ztrácet.

Co budete potřebovat?

Pro odvzdušnění radiátoru a zajištění jeho optimálního výkonu budete potřebovat několik základních věcí. Nejdůležitější je odvzdušňovací klíč, který je k dostání v každé hobby prodejně. Pro zachycení unikající vody si připravte nádobu, ideálně menší hrnec nebo misku. Hodit se bude i hadřík pro utření případných kapek. Pro větší pohodlí si vezměte baterku, která vám pomůže lépe vidět na ventil, zvláště pokud je radiátor umístěn na tmavém místě. Pro jistotu si připravte i rukavice, abyste si neznečistili ruce od prachu a nečistot, které se mohou ukrývat za radiátorem. V neposlední řadě si zkontrolujte tlak v topném systému, a pokud je to nutné, doplňte ho dle instrukcí k vašemu kotli.

Vypnutí topení

Před vypnutím topení, ať už na konci topné sezóny nebo při řešení problémů s jeho účinností, je důležité provést odvzdušnění radiátorů. Vzduch v systému může bránit optimální cirkulaci teplé vody, což vede k nerovnoměrnému zahřívání a snížené efektivitě. Proces odvzdušnění je poměrně jednoduchý a zvládne ho každý. Nejprve si připravte nádobu na zachycení vody a hadřík. Poté na radiátoru, obvykle v horní části, vyhledejte odvzdušňovací ventil. Ten bývá opatřen malým šroubkem nebo ventilem. Pod ventil umístěte připravenou nádobu a pomalu otáčejte ventilem proti směru hodinových ručiček. Uslyšíte syčivý zvuk unikajícího vzduchu, který se později změní na šplouchání vody. V tu chvíli ventil opět uzavřete. Při odvzdušňování postupujte opatrně, voda může být horká. Po odvzdušnění všech radiátorů zkontrolujte tlak v topném systému a v případě potřeby ho doplňte.

Nalezení odvzdušňovacího ventilu

Odvzdušňovací ventil se obvykle nachází v horní části radiátoru, na opačné straně od přívodu teplé vody. Může být umístěn buď na boku radiátoru, nebo přímo nahoře. Ventil bývá malý, kulatý a obvykle má na sobě drážku pro plochý šroubovák nebo hranatý klíč. Někdy může být ventil skrytý pod krytkou, kterou je potřeba nejprve odšroubovat.

Před samotným odvzdušňováním je důležité vypnout topení a nechat radiátory vychladnout. Horká voda nebo pára by vás mohly opařit. Připravte si nádobu na zachycení vody, která bude z radiátoru vytékat, a hadřík pro případné utření.

Pokud si nejste jistí, kde se odvzdušňovací ventil nachází, nebo jak radiátor odvzdušnit, obraťte se na odborníka, například instalatéra.

Příprava nádoby a hadříku

Před samotným odvzdušněním radiátoru je potřeba se vybavit několika věcmi a připravit si pracoviště. Nejdříve si najděte vhodnou nádobu na zachycení vody, která z radiátoru vyteče. Poslouží vám například hrnek, miska nebo menší kbelík. Důležité je, aby nádoba byla dostatečně velká a voda se z ní nevylila. Kromě nádoby si připravte také hadřík nebo starý ručník. Ten se bude hodit k zachycení případných kapek vody a ochrání podlahu před znečištěním. Hadřík by měl být savý a dostatečně velký, abyste ho mohli omotat kolem ventilu při odvzdušňování. Tím zabráníte nechtěnému potřísnění stěny nebo podlahy.

Otevření ventilu a odvzdušnění

Otevření ventilu a odvzdušnění radiátoru je důležitou součástí procesu zajištění optimálního výkonu vašeho topného systému. Pokud se v radiátoru nahromadí vzduch, může to bránit proudění horké vody a snižovat tak jeho účinnost. Před samotným odvzdušněním je nezbytné zcela otevřít ventil radiátoru. To umožní volný průtok vody a vzduchu. Většina radiátorů má termostatický ventil, který reguluje teplotu. Otočte ventil proti směru hodinových ručiček do krajní polohy, abyste ho úplně otevřeli.

Pro odvzdušnění budete potřebovat odvzdušňovací klíč a nádobu na zachycení vody. Odvzdušňovací ventil se obvykle nachází v horní části radiátoru na opačné straně než je ventil. Přidržte nádobu pod odvzdušňovacím ventilem a pomalu otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček. Uslyšíte syčivý zvuk unikajícího vzduchu. Jakmile začne z ventilu vytékat voda, otočte klíčem zpět po směru hodinových ručiček, abyste ventil uzavřeli.

Po odvzdušnění zkontrolujte tlak v topném systému a v případě potřeby ho doplňte. Pokud si nejste jisti, jak na to, obraťte se na kvalifikovaného topenáře. Pravidelné odvzdušňování radiátorů pomůže udržovat váš topný systém v optimálním stavu a zajistí vám teplý a komfortní domov během chladných měsíců.

Důkladné uzavření ventilu

Po odvzdušnění radiátoru a zastavení úniku vody z odvzdušňovacího ventilu je důkladné uzavření ventilu naprosto zásadní. V opačném případě hrozí, že se radiátor opět zavzdušní, nebo dokonce dojde k úniku vody.

Použijte k tomu vhodný nástroj, například odvzdušňovací klíč, nebo kleště s gumovou ochranou, abyste nepoškodili ventil. Otáčejte ventilem ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. Není potřeba utahovat ventil silou, mohlo by dojít k jeho poškození.

Po uzavření ventilu zkontrolujte, zda z něj neuniká voda. Pokud ano, mírně ho dotáhněte. Následně zkontrolujte funkčnost radiátoru – měl by se prohřívat rovnoměrně. Pokud ne, je možné, že v něm stále zůstává vzduch a je potřeba proces odvzdušnění opakovat.

Kontrola tlaku v systému

Kontrola tlaku v systému je důležitým krokem před i po odvzdušnění radiátorů. Tlak v topném systému ovlivňuje jeho efektivitu a celkovou funkčnost. Pokud je tlak příliš nízký, může docházet k nedostatečnému prohřívání radiátorů a hromadění vzduchu v systému. Naopak příliš vysoký tlak může systém zatěžovat a vést k poruchám.

Před samotným odvzdušněním radiátorů zkontrolujte tlak na manometru kotle. Ideální hodnota se pohybuje mezi 1 a 1,5 baru za studena. Pokud je tlak nižší, je nutné systém doplnit vodou. K tomu slouží dopouštěcí ventil, který se obvykle nachází v blízkosti kotle. Při dopouštění vody postupujte opatrně a sledujte manometr, abyste nepřekročili doporučenou hodnotu.

Po odvzdušnění radiátorů tlak v systému mírně poklesne. Zkontrolujte proto znovu manometr a v případě potřeby systém doplňte vodou. Pravidelná kontrola tlaku v topném systému a jeho správné odvzdušnění vám zajistí optimální teplotu v domě a prodlouží životnost celého topného systému.

Doplnění vody do topení (v případě potřeby)

Po odvzdušnění radiátorů je důležité zkontrolovat tlak v topném systému. Pokud je tlak nízký, je nutné do topení doplnit vodu. Obvykle se doporučuje udržovat tlak v rozmezí 1 až 1,5 baru, ale vždy je nejlepší řídit se pokyny výrobce vašeho topného systému. Doplňování vody se provádí pomocí dopouštěcího ventilu, který se obvykle nachází v blízkosti kotle. Před doplňováním vody je nutné kotel vypnout a nechat ho vychladnout, aby nedošlo k jeho poškození. Po doplnění vody kotel opět zapněte a zkontrolujte, zda tlak v systému dosáhl požadované hodnoty. Pokud je tlak stále nízký, opakujte proces doplňování vody, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. V případě, že si nejste jisti, jak správně doplnit vodu do topení, nebo pokud se vám nedaří dosáhnout požadovaného tlaku, je vhodné obrátit se na odborníka, který vám s doplněním vody pomůže.

Zprovoznění topení a kontrola

Před samotným spuštěním topné sezóny je důležité zkontrolovat a případně odvzdušnit radiátory. Vzduch v systému může bránit správné cirkulaci vody a snižovat tak účinnost topení. Neodvzdušněné radiátory se projevují nerovnoměrným ohříváním, kdy je horní část chladnější než spodní, a také typickým šuměním nebo bubláním uvnitř. Pro odvzdušnění si připravte nádobu na vodu a hadřík. Následně postupujte následovně:

1. Vypněte kotel nebo tepelné čerpadlo, abyste zabránili dalšímu proudění vody v systému.

2. Vyhledejte odvzdušňovací ventil na radiátoru. Obvykle se nachází na boku, v horní části.

3. Přiložte hadřík pod ventil, abyste zachytili případnou unikající vodu.

4. Pomalu otáčejte ventilem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte syčivý zvuk unikajícího vzduchu.

5. Jakmile začne z ventilu vytékat voda, otočte ventilem zpět do původní polohy.

6. Opakujte postup u všech radiátorů v domácnosti, počínaje těmi v nejnižších patrech.

7. Po odvzdušnění zapněte kotel nebo tepelné čerpadlo a zkontrolujte, zda jsou radiátory rovnoměrně teplé a zda nedochází k úniku vody.

Pokud se vám nedaří radiátory odvzdušnit svépomocí, nebo pokud problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat odborníka, který provede kontrolu celého topného systému.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: bydlení

Autor: LukasJursa

Tagy: odvzdusneni radiatoru | proces odvzdušnění radiátoru